Unification

10 Ocak 2010

Unification (birleştirme) tool?u, mesajın ve mecranın bir araya gelerek kavramsal anlamda yeni bir kombinasyon oluşturması esasına dayanmaktadır. Bu yöntem, mecranın spesifik bileşenlerini mesajın bir parçası haline getirerek kolayca yaratıcı reklamlar üretebilmemizi sağlıyor. 

1. Yaklaşım: Klasik mecraları mesajı destekleyecek hale getirme

Bu yaklaşım TV, billboard, internet, dergi, gazete gibi klasik mecralardan daha fazla verim almamızı sağlar.

  • Mesajı  net olarak tanımlayın.
  • Kullanılabilecek mecraların bir listesini yapın. Her mecranın fiziksel özelliklerini parçalara ayırın ve tek tek listeleyin. (Renk, biçim vs.)
  • Geleneksel mecranın özellikleriyle mesajınızı karşılaştırın ve mecraya ya da mecranın bileşenlerine, mesajınızı destekleyecek şekilde yeni görevler atamayı deneyin.

2. Yaklaşım: Mesaja uygun mecra oluşturma

Birinci yaklaşımdan farklı olarak klasik mecra sınırı olmadan, gözün görebildiği, kulağın duyabildiği her yeri mecra olarak düşünebiliriz.

  • Mesajı tanımlayın.
  • Mesajın bileşenlerini parçalara ayırarak bir listesini yapın.
  • Her bileşen için mecrayla nasıl bir bağlantı kurulabileceğini düşünün. Mesajınız ve hedef kitleniz için en uygun olan kombinasyonu seçerek reklamınızı oluşturun.

Kaynaklar:
Cracking the Ad Code, Mayıs 2009, Cambridge University Press (sf. 18-41)
Gerilla Reklamcılık, Şubat 2008, MediaCat Yayınları (sf. 27, 34, 81, 132)