intst

Player İnteraktif Strateji Planlama Modeli

08 Nisan 2014

Player, Türkiye’de gayrimenkul sektörü için yazılmış ilk ve tek interaktif strateji planlama modelidir. Kurucu ortaklarından olduğum Dom Interactive‘de ağırlıklı olarak gayrimenkul sektöründen oluşan müşteri grubumuza reklam tasarım ve pazarlama iletişimi servisleri sunuyoruz. İletişimin, dijital / geleneksel ayrımı yapmaksızın her zaman ve her mecrada “interaktif” olması gerektiğini savunuyoruz.

Player, Dom Interactive‘in bu anlayışını ve bakış açısını tüm müşterilerine en doğru şekilde sunmasını sağlayacak stratejik bir yol haritası olarak üretildi.

Player interaktif strateji planlama modeli 6 basamaktan oluşuyor.

1. Project Analysis
Markalı konut projesini tüm detaylarını analiz eder. Konsepti, mimari/teknik özellikleri, artıları ve eksileri gözden geçirir, vaadi netleştirir.

2. Localization
Çevre araştırması ve marka konumlandırma çalışmaları sunar. Sınırları tanımlar, hedef müşterileri belirler.

3. Awareness
Marka farkındalığı ve tüketici araştırmalarıyla yetinmez, güçlü bir insight elde etmek için müşterilere yaklaşır. Pazarlama stratejisini belirler.

4. Yellow Effect
Pazarlama stratejisini yaratıcı stratejiye dönüştürür. Fikri geliştirir, etkisini test eder. Tüm yaratıcı işlerin tasarımını ve mecra planlamasını yapar.

5. Engagement
Markayı müşterilerle konuşturur. Müşteriyi iletişimin merkezine alır, iletişime dahil eder. Marka ve müşteri arasında duygusal bir bağ kurar.

6. Reporting
Haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere ölçülebilir raporlar sunar. Sürdürülebilirlik için gerekli iyileştirmeleri ve düzeltmeleri kontrol eder.